Skogen Vel

Velkommen til Skogen Vel


Skogen Vel består av 6 grender.


Skogen Vel avholder styremøter flere ganger i året og vil fra 2019 legge ut referater fra disse styremøtene på denne siden. Klikk på fanen som heter "referat" øverst på siden.