Skogen Vel

Velkommen til Skogen Vel


Skogen Vel består av 6 grender.


Skogen Vel avholder styremøter flere ganger i året og vil fra 2019 legge ut referater fra disse styremøtene på denne siden. Klikk på fanen som heter "referat" øverst på siden. 


Garasjene tilhører velet men du disponerer den som er tilsatt din bolig.